Hvor er eiendomsskatten størst?

Synnfjell Hytteeierforening

|

Her kan vi blant annet lese:
«Det har potensial til å være en årlig ekstra skattebelastning opp til 7
promille av eiendommens salgsverdi. Med normale omsetningsverdier på
mellom 1 og 3 millioner for fritidseiendommer gir dette en mulig skatt
mellom 7000 og 21.000 kroner årlig for eierne, sier skattepolitisk
talsmann for interesseorganisasjonen Norges Hytteforbund, Mathias B.
Dannevig.»

Dersom Nordre Land over tid øker skattesatsen til 7 promille, vil mange av oss få rundt kr 20 000,- i eiendomsskatt – hvert år.
Hva synes vi om det?
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.