Hvor er eiendomsskatten størst?

Synnfjell Hytteeierforening

|

Her kan vi blant annet lese:
«Det har potensial til å være en årlig ekstra skattebelastning opp til 7
promille av eiendommens salgsverdi. Med normale omsetningsverdier på
mellom 1 og 3 millioner for fritidseiendommer gir dette en mulig skatt
mellom 7000 og 21.000 kroner årlig for eierne, sier skattepolitisk
talsmann for interesseorganisasjonen Norges Hytteforbund, Mathias B.
Dannevig.»

Dersom Nordre Land over tid øker skattesatsen til 7 promille, vil mange av oss få rundt kr 20 000,- i eiendomsskatt – hvert år.
Hva synes vi om det?
Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...