Info fra hotellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Se vedlagte filer med info fra hotellet.

Les også artikkel om hotellet hos langrenn.com: Ballen begynner å rulle på Spåtind

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296