Informasjon fra Kommunalsjef John Løvmoen

Synnfjell Hytteeierforening

|

«Etter økningen i tilskudd
til løypekjøring fra 2013 til 2014 er det totalt kr. 630.000,- som vil
bli fordelt.
Dersom samme fordelingsnøkkel brukes for 2014 som for 2013
vil Synnfjell løypelag få økt sitt tilskudd fra kr. 73.700,- i 2013 til
kr. 140.700,- i 2014.  Jeg vil imidlertid bemerke at fordelingen ikke er
gjort, og at disse tallene forutsetter en videreføring av den
eksisterende fordelingsnøkkel, som gir tilskudd pr. kilometer oppkjørt
skiløype. Tilskuddet fordeles slik at 70 % av totalsummen fordeles etter
antall kilometer flatt, og 30 % av totalsummen gis som ett tillegg pr.
km der skiløypene kjøres opp med løypemaskin.

Pr. nå vil altså den mest korrekte summen å forholde seg til være kr. 140.700,- til Synnfjell løypelag.»

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...