Informasjon fra Kommunalsjef John Løvmoen

Synnfjell Hytteeierforening

|

«Etter økningen i tilskudd
til løypekjøring fra 2013 til 2014 er det totalt kr. 630.000,- som vil
bli fordelt.
Dersom samme fordelingsnøkkel brukes for 2014 som for 2013
vil Synnfjell løypelag få økt sitt tilskudd fra kr. 73.700,- i 2013 til
kr. 140.700,- i 2014.  Jeg vil imidlertid bemerke at fordelingen ikke er
gjort, og at disse tallene forutsetter en videreføring av den
eksisterende fordelingsnøkkel, som gir tilskudd pr. kilometer oppkjørt
skiløype. Tilskuddet fordeles slik at 70 % av totalsummen fordeles etter
antall kilometer flatt, og 30 % av totalsummen gis som ett tillegg pr.
km der skiløypene kjøres opp med løypemaskin.

Pr. nå vil altså den mest korrekte summen å forholde seg til være kr. 140.700,- til Synnfjell løypelag.»

Skjermbilde-2022-12-08-kl.-09.44.23
Dette gir gode ekstra tusenlapper i tilskudd som går til skiløyper. Vi oppfordrer fortsatt alle som ønsker å bruke løypene til å velge Synnfjell hytteeierforening som grasrotmottaker hos Norsk Tipping.
Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...