Informasjon fra Kommunalsjef John Løvmoen

Synnfjell Hytteeierforening

|

«Etter økningen i tilskudd
til løypekjøring fra 2013 til 2014 er det totalt kr. 630.000,- som vil
bli fordelt.
Dersom samme fordelingsnøkkel brukes for 2014 som for 2013
vil Synnfjell løypelag få økt sitt tilskudd fra kr. 73.700,- i 2013 til
kr. 140.700,- i 2014.  Jeg vil imidlertid bemerke at fordelingen ikke er
gjort, og at disse tallene forutsetter en videreføring av den
eksisterende fordelingsnøkkel, som gir tilskudd pr. kilometer oppkjørt
skiløype. Tilskuddet fordeles slik at 70 % av totalsummen fordeles etter
antall kilometer flatt, og 30 % av totalsummen gis som ett tillegg pr.
km der skiløypene kjøres opp med løypemaskin.

Pr. nå vil altså den mest korrekte summen å forholde seg til være kr. 140.700,- til Synnfjell løypelag.»

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....