Informasjon om Hotellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Her er et oppslag om hotellet fra Oppland Arbeiderblad på lørdag, samt en informasjonsbrosjyre om hotellet.

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296