Informasjon om løypekjøring

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har som målsetting å levere skiløyper til alles glede!

Løypekjøring prioriteres i helger, juleferie, vinterferie og påskeferie. Ved store snøfall vil også en dag i uken bli kjørt opp.

Ved gunstige værforhold blir ikke løyper som er kjørt fredag/lørdag nødvendigvis kjørt senere i helgen.

I dårlig vær, ved sterk vind eller temperatur under –18 grader, kjøres kun deler av løypenettet, etter løypekjørers vurdering. Det samme gjelder ved harde og isete spor som ellers står bra.

Løypemaskinene er utstyrt med GPS. Ved å gå inn på skisporet.no kan man få informasjon om når de enkelte deler av løypenettet sist ble kjørt.

Løypekjører legger viktig informasjon om løypekjøring på Facebook, se Synnfjell hytteeierforening.

Hva kjøres når?

Vi har tidligløype fra Spåtind fjellstue til Lundsetra som er koblet sammen med løype til Lenningen. Ved nok snø blir denne kjørt opp fra begynnelsen av november.

Løypenett i terrenget kan først kjøres opp når det er nok snø (ca 50cm) og det er frost i bakken.

Primærnett i terreng er Krokhølrunden, Sæterrunden, Gråbergarunden, Storslåttløypa, Skjervungsrunden og Kvænnlirunden. Vi har som mål at dette nettet er klart til juleferien, men om forholdene tillater det blir det tidligere.

Øvrig løypenett som Spåtindtoppen, Svartkampen og Rokvamsrunden kjøres opp til vinterferien og i påsken.

Etter påskeferien vurderes hvilke deler av løypenettet som holdes oppe.

Vi ønsker å forvalte løypeavgiften slik at vi får mest mulig løype for pengene. Hovedregelen er at det skal kjøres opp skiløyper etter behov og at løypekjører skal vurdere preparering etter vær- og snøforholdene.

Er du ikke med i spleiselaget, kan du melde deg inn her på vår hjemmeside.

Løypebidrag for sesongen 2023/2024 er 2.500.

Du kan også gi et bidrag på Vipps: 589368

Det jobbes med å opprette et nytt løypelag sammen med grunneierne. Vi vil kalle inn til medlemsmøte på nyåret.

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...