Informasjon vedrørende skiløyper i området vårt

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det har i forbindelse med avholdelse av Årsmøte i Synnfell Løypelag vært uenighet om veien videre i forhold til å sikre skiløyper.  Etter to avholdte møter samt ekstraordinært Årsmøte denne uken, er det vedtatt at aktiviteten i løypelaget opphører. Samtidig er det klart at Synnfjelløypene (SL) fortsatt skal ha ansvaret for å kjøre løyper i «vår» del av Synnfjellet.
Utfordringen nå blir å sikre et robust rammeverk med nødvendige forutsetninger rundt dette ansvaret, slik at SL kan produsere de løypene som brukerne forventer og hytteområdet er helt avhengig av for å være attraktivt for rekreasjon om vinteren.  
For å få dette til innser vi at hytteeierne må ta et tydeligere ansvar. Med dette som utgangspunkt arbeider nå en gruppe fra Synnfjell Hytteeierforening og Aasensætra Hyttevel for å få rammeverket på plass. Arbeidet innebærer blant annet aktivitet mot de viktige interessentene i området som Synnfjelløypene, grunneiere, kommune, Spåtind Sport Hotell og hytteeiere. Dersom alle støtter oppunder rammeverket og forutsetningene som ligger til grunn, er vi sikre på at dette vil gi det ønskede løyperesultatet for brukerne, både på kort og lang sikt.
Vi vil så snart som mulig gi konkret informasjon om rammeverket og forutsetningene og forventer å kunne informere mer utførlig i løpet av uke 46.

Petter Herø, styreleder for Aasensætra Hyttevel
Ingebrigt Aasbø, styreleder for Synnfjell Hytteeierforening

Skjermbilde-2022-12-08-kl.-09.44.23
Dette gir gode ekstra tusenlapper i tilskudd som går til skiløyper. Vi oppfordrer fortsatt alle som ønsker å bruke løypene til å velge Synnfjell hytteeierforening som grasrotmottaker hos Norsk Tipping.
Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...