Informasjon vedrørende skiløyper i området vårt

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det har i forbindelse med avholdelse av Årsmøte i Synnfell Løypelag vært uenighet om veien videre i forhold til å sikre skiløyper.  Etter to avholdte møter samt ekstraordinært Årsmøte denne uken, er det vedtatt at aktiviteten i løypelaget opphører. Samtidig er det klart at Synnfjelløypene (SL) fortsatt skal ha ansvaret for å kjøre løyper i «vår» del av Synnfjellet.
Utfordringen nå blir å sikre et robust rammeverk med nødvendige forutsetninger rundt dette ansvaret, slik at SL kan produsere de løypene som brukerne forventer og hytteområdet er helt avhengig av for å være attraktivt for rekreasjon om vinteren.  
For å få dette til innser vi at hytteeierne må ta et tydeligere ansvar. Med dette som utgangspunkt arbeider nå en gruppe fra Synnfjell Hytteeierforening og Aasensætra Hyttevel for å få rammeverket på plass. Arbeidet innebærer blant annet aktivitet mot de viktige interessentene i området som Synnfjelløypene, grunneiere, kommune, Spåtind Sport Hotell og hytteeiere. Dersom alle støtter oppunder rammeverket og forutsetningene som ligger til grunn, er vi sikre på at dette vil gi det ønskede løyperesultatet for brukerne, både på kort og lang sikt.
Vi vil så snart som mulig gi konkret informasjon om rammeverket og forutsetningene og forventer å kunne informere mer utførlig i løpet av uke 46.

Petter Herø, styreleder for Aasensætra Hyttevel
Ingebrigt Aasbø, styreleder for Synnfjell Hytteeierforening

Skjermbilde-2023-05-05-kl.-10.36.18-1
Trippelen består av turorientering, sykling og «Synnfjellmila» (løp). Det vil bli medalje og premieutdeling i oktober for alle som har  fullført trippelen. Ulik vanskelighetsgrad etter alder og eget ønske –...
Skjermbilde 2023-05-02 kl. 20.12.45
Grunnet lavsesong, velger vi å holde stengt i en periode! Neste åpningsdag vil være til 17.maibuffet, og den dagen sammenfaller med Kr. Himmelfartsdag, noe som medfører åpent den helgen. Følg...
340223403_185358333850991_8021285945649287694_n
Det var skikkelig bra at det kom så mange på årsmøtet i dag! Og ekstra hyggelig med stort engasjement rundt forskjellige temaer. Det var positivt at ordføreren stilte opp, slik...