Informasjonsmøte i Synnfjell onsdag 17. oktober 2018

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nordre Land kommune har over lengre tid jobbet med kommunedelplan for Synnfjell Øst for å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i Synnfjell. Det legges til rette for ca 1200 nye fritidsboligtomter i området. Det blir en bærekraftig utbygging i et flott fjellområde som byr på et stort spekter av naturopplevelser. Mange kjenner til Synnfjell i dag, men vi ønsker å jobbe aktivt for å gjøre området enda mer kjent.

Kommunedelplan for Synnfjell Øst skal behandles på kommunestyremøte 16. oktober. Velkommen til presse- og informasjonsmøte for å fortelle mer om planen og mulighetene i Synnfjell.

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296