Informasjonsmøte i Synnfjell onsdag 17. oktober 2018

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nordre Land kommune har over lengre tid jobbet med kommunedelplan for Synnfjell Øst for å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i Synnfjell. Det legges til rette for ca 1200 nye fritidsboligtomter i området. Det blir en bærekraftig utbygging i et flott fjellområde som byr på et stort spekter av naturopplevelser. Mange kjenner til Synnfjell i dag, men vi ønsker å jobbe aktivt for å gjøre området enda mer kjent.

Kommunedelplan for Synnfjell Øst skal behandles på kommunestyremøte 16. oktober. Velkommen til presse- og informasjonsmøte for å fortelle mer om planen og mulighetene i Synnfjell.

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...