Informasjonsmøte i Synnfjell onsdag 17. oktober 2018

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nordre Land kommune har over lengre tid jobbet med kommunedelplan for Synnfjell Øst for å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i Synnfjell. Det legges til rette for ca 1200 nye fritidsboligtomter i området. Det blir en bærekraftig utbygging i et flott fjellområde som byr på et stort spekter av naturopplevelser. Mange kjenner til Synnfjell i dag, men vi ønsker å jobbe aktivt for å gjøre området enda mer kjent.

Kommunedelplan for Synnfjell Øst skal behandles på kommunestyremøte 16. oktober. Velkommen til presse- og informasjonsmøte for å fortelle mer om planen og mulighetene i Synnfjell.

5E465724-65C7-4C67-B6FF-72CFB8EC9B38_1_201_a
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten 
IMG_0921
Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen? Det velges styre på årsmøtet 6. april. Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre...
IMG_0848
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten  Saker: Åpning av møtet  Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene:  1. Styrets årsberetning  2. Styrets...