Innkalling til ekstraordinært årsmøte 29. august

Synnfjell Hytteeierforening

|

Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no

Status fra styrets arbeid med å finne ny aktør for løypekjøring

I årsmøtet ble det informert at Synnfjelløypene slutter å kjøre løyper for oss og vi arbeider

med å finne en ny aktør for løypekjøring. Styret vil gi informasjon og status på arbeidet med

å finne ny aktør for løypekjøring.

I arbeidet med å finne ny aktør for løypekjøring har vi jobbet med Synnfjell Dokkfløy

Utmarkslag (SDU), Synfjell Grunneierlag (SG) og Synnadalen Hyttelag. Hytteeiere og

grunneiere jobber sammen for å etablere et samarbeidsorgan for løypekjøring i Synnfjell øst.

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med nytt løypelag og styret vil be årsmøtet om

tilslutning til dette arbeidet

Valg av to nye styremedlemmer

I prosessen med å finne ny aktør for løypekjøring har ett styremedlem trukket seg og ett

medlem ønsker å bli avløst i årsmøtet.

Styret kaller derfor inn til ekstraordinært styremøte for å velge to nye styremedlemmer.

Valgkomiteen er informert og arbeider med å finne kandidater.

Dersom du ønsker å gjøre et bidrag i hytteeierforeningen, kan du melde det til valgkomitéen:

Leif Øverland 415 36 460 eller Tore Larsen 918 48 760.

Ekstraordinært årsmøtet vil bli avhold via. Teams den 29. august kl.19:30,

møtelink/innkalling sendes utfør møtet iht. våre registrerte epostadresser

i medlemsregisteret. ‘

Medlemmers påmelding til møte sendes innen 27.08.2023 til

post@synnfjellhytteeierforening.no.

Mailen skal merkes med «påmelding ekstraordinært årsmøte»

Spørsmål eller forslag til Styret sendes innen 27.08.2023 til

post@synnfjellhytteeierforening.no. Mailen skal merkes med «Sak ekstraordinært

årsmøte»

Dagsorden for ekstraordinært årsmøte:

1.Status ny aktør for løypekjøring

2.Etablering av nytt løypelag – Saksdokument vil ble sendt ut innen 26. august.

3.Valg av to styremedlemmer.

18.08.2023

Styret

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...