Intervju med Jan Arild Bratlien

Synnfjell Hytteeierforening

|

Se vedlagt fil for intervju med Jan Arild Bratlien, leder for Synnfjelløypene.

Flere har ønsket mer informasjon om Synnfjelløypenes virksomhet. Vi har derfor intervjuet lederen Jan Arild Bratlien, og her kommer altså resultatet.

I intervjuet fortelles det noe meget interessant for oss som er ivrige skigåere. Synnfjelløypene har kjøpt ny løypemaskin. Som dere ser, så er det tydeligvis noe av det beste som kan fremskaffes, med muligheter for skøytespor mellom to klassiske spor. Dette blir spennende!

I intervjuet fremkommer det at også de nye hotelleierne skal kjøpe løypemaskin. Vi skal forsøke å skaffe mer informasjon om dette så snart det er mulig. Vi venter i spenning på hva som kommer til å skje, og spesielt hva vinteren vil bringe av muligheter.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...