Løypekjøring sesongen 2018/2019 v/Synnfjelløypene

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjelløypene vil for skisesesongen 2018-19 endre noe på kjøremønster. Bakgrunnen for endringene er at vi vil gjøre det mulig å ha tilfredsstillende løyper i noen områder hele uken. Det vil ikke si at vi kjører 7 dager i uken, men at vi vil vurdere vær og føre nøye før oppstart. 

Vi starter opp fra 1.11 og kjører frem til og med påsken. Hvor og når vi kjører oppdateres i sanntid på skisporet.no

Innspill til kjøring av skiløyper gis til sjåførene via e-post eller facebook/messenger.      

Når vi får noen erfaringer utover i sesongen vil det være mulighet for justeringer.   

Kjerneløyper I: – tilgjengelighet 7 dager i uken

Løypene som vi definerer som våre kjerneløyper og tilgjengelige 7 dager i uken er fra Hotellet og inn til Lundsetrene og Krokhølrunden (liten runde) med tilførsel fra Åssetra og Gråberga.  Disse løypene er også minst værutsatte og vi vil også kunne kjøre disse løypene 2 ganger daglig ved for eks. mye snøfall.  

Normalt kjøremønster kjerneløyper II : – tilgjengelighet ifm. helg (fre-søn)

Løypemaskin 1: Oppstart i Krokhølen og ut i Sæterrunden, Kvenlia og til Hotellet. Deretter kjøres alle løypene ved Hotellet(alpinbakken etter avtal e) og retur over Skjervungsfjellet.

Løypemaskin 2: Krokhølområdet og til Spåtindtoppen.  

Løypa om Flæene blir kjørt så raskt det er mulig når forholdene tillater det.   

Når vi får nok snø vil alle løyper beskrevet over kjøres opp fra og med fredag og gjennom helgen.

*OBS: Det blir forandring i løypetraseen for Krokhølrunden og Sæterrunden: Løype over Kleivmosæterhøgda blir ikke kjørt og Sæterrunden/Krokhølrunden vil gå gjennom hyttefeltet og til Appelsinbakken.  

Ny løype

Ny løype vil være Rokvamsæterrunden som går fra Skjervungsrunden over Oppsjømyrene opp til Rokvamstætra og med til Oppsjøkrysset.   

Løyper som kjøres i forbindelse med vinterferie og påske

Scooter løype på Synnfjorden, ytre Rokvamseter runden og fra Slugulia og opp til Spåtindtoppen blir kjørt opp i forbindelse med  påsken.

Løypene til Spåtindtoppen blir kjørt så raskt det er mulig når forholdene tillater det, men erfaring tilsier at denne kjøres fra vinterferien i uke 8.  

Gråberga og opp til Svartkampen.

Skjermbilde-2023-05-05-kl.-10.36.18-1
Trippelen består av turorientering, sykling og «Synnfjellmila» (løp). Det vil bli medalje og premieutdeling i oktober for alle som har  fullført trippelen. Ulik vanskelighetsgrad etter alder og eget ønske –...
Skjermbilde 2023-05-02 kl. 20.12.45
Grunnet lavsesong, velger vi å holde stengt i en periode! Neste åpningsdag vil være til 17.maibuffet, og den dagen sammenfaller med Kr. Himmelfartsdag, noe som medfører åpent den helgen. Følg...
340223403_185358333850991_8021285945649287694_n
Det var skikkelig bra at det kom så mange på årsmøtet i dag! Og ekstra hyggelig med stort engasjement rundt forskjellige temaer. Det var positivt at ordføreren stilte opp, slik...