Mai månedsbrev fra styret i SHF

Synnfjell Hytteeierforening

|

I forrige månedsbrev la vi fram en del prioriteringer vi arbeider med i styret, og de sakene vi mener er viktige for hytteeiere. Det har også foregått en del møteaktiviteter med kommunen og andre parter.

Her kommer en oppdatering på sakene.

PRIORITERINGER FOR 2015

SHF arbeider med følgende saker for hytteeierne

En ny reguleringsplan og fellestiltak i Synnfjell Øst er nært forestående og vi mener hytteeierne ikke har blitt tatt med i prosessen slik at våre innspill og synspunkter har kommet frem. 

Vi har hatt et møte med kommunen og ordfører hvor vi har diskutert Synnfjell Hytteeierforenings ønske om å sitte i besluttende organer for prioritering i Synnfjell Øst. Vi avventer svar fra kommunen på dette.

Som tidligere nevnt mener SHF at følgende saker er viktige for en positive utvikling i fjellet. 

  1. Oppgradert slalåmbakke ved hotellet
  2. Tidligløyper og utvidet løypenettverk rundt Synnfjorden og opp til Spåtindtoppen
  3. Ny gangvei nord/syd samt veiforbindelser mellom småveier. Vi arbeider med å komme i posisjon for å påvirke dette og andre tiltak i reguleringstiltak.
  4. Vi har vært i kontakt med SØAS og de forsikrer oss om at de har full kontroll på vann/avløpssituasjonen. Vi i SHF stiller oss meget posititve til dette og ønsker videre god dialog med SØAS.   
  5. Det har vært gjort arbeid i SHF med fiber og bredbånd gjennom Eidsiva. Det er ca. 150 hytter som har meldt sin interesse for dette. Vi har nylig fått informasjon om at vår sak vil bli behandlet etter sommeren 2015 og vi vil få tilsendt et tilbud som vi må ta stilling til.
  6. Det har nå gått ut en oppfordring til hytteeiere om å melde seg inn i foreningen. Medlemsverving er viktig for å få fler hytteeiere med på laget. Vi ønsker kontakt med grunneiere, andre foreninger og veilag for dette, og oppfordrer alle til å melde seg inn.

SYNNFJELL HYTTEFORUM UNDER ETABLERING

Målet er å styrke omdømmet og Synnfjell som en
merkevare, tilrettelegge og stimulere til økt bruk av eksisterende hytter og
tiltrekke flere nye hytteeiere og bygge flotte hytter til disse.

Det er innkalt til et møte i juni hvor SHF skal delta.

På møtet vil Synnfjell Hytteforum legge vekt på å få frem status mht.
hytteutviklingen i Synnfjell. Hva skjer, hvilke planer jobbes det med (herunder
kommunedelplaner) og hvordan skal vi sammen løfte frem Synnfjell som en
attraktiv hyttedestinasjon.

 

 

Vi ser frem til vår og sommer i fjellet med flotte opplevelser.

Med vennlig hilsen

Espen Halvorsen

Leder i SHF

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...