Månedsbrev fra styret i SHF

Synnfjell Hytteeierforening

|

SHF arbeider utelukkende for å ivareta hytteeiernes interesser i Synnfjell Øst gjennom aktivt deltagelse i kommunens planarbeid med fjellet og grunneierens utvikling av området. Det er i vår felles interesse at vi som hytteeiere kommer med innspill og synspunkter til utviklingen.

PRIORITERINGER FOR
2015

SHF arbeider med følgende saker for hytteeierne

En ny reguleringsplan og fellestiltak i
Synnfjell Øst er nært forestående og vi mener hytteeierne ikke har blitt tatt
med i prosessen slik at våre innspill og synspunkter har kommet frem. 

Hvilke fellestiltak ønsker hytteeiere, hva sier Flogenfeldt rapporten (se vedlagt fil) og hva vil øke verdien på våre investeringer?


  1. Oppgradert slalåmbakke ved hotellet
  2. Tidligløyper og utvidet løypenettverk rundt Synnfjorden og opp til Spåtindtoppen
  3. Ny gangvei nord/syd samt veiforbindelser mellom småveier. Vi arbeider med å komme i posisjon for å påvirke dette og andre tiltak i reguleringstiltak. Ansvarlig i SHF er Nils Bjørn og Espen.
  4. Det er kritikkverdige forhold rundt SØAS og vann/avløpssituasjonen. SHF arbeider med å få klarhet i planer og korrigerende tiltak slik at vi som eksisterende hytteeiere har full oversikt over fremdrift. Sjur i SHF er ansvarlig for kommunikasjon med SØAS.  
  5. Det har vært gjort arbeid i SHF med Fiber og Bredbånd gjennom Eidsiva. Det er ca. 150 hytter som har meldt sin interesse for dette. Vi har nylig fått informasjon om at vår sak vil bli behandlet etter sommeren 2015 og vi vil få tilsendt et tilbud som vi må ta stilling til. Roy er ansvarlig for dette.
  6. Medlemsverving er viktig for å få fler hytteeiere med på laget. Vi ønsker kontakt med grunneiere, andre foreninger og veilag for dette. Erik og Tor leder dette arbeidet sammen med alle i styret.

I tillegg til disse punktene er det mye arbeid med mindre saker og informasjon som tar tid. Vi kommer fortløpende til å informere via WEB sidene om dette.

I disse dager er også MEDLEMSKONTIGENTEN for 2015 sendt ut.
Vi ser frem til et videre godt samarbeid med alle i fjellet og vi må jobbe
sammen for en bærekraftig utvikling og fornuftig balanse.

Synnfjellet er en perle med unike friområder. Det er både
fantastiske skispor, et høyfjell med uberørt natur, en god infrastruktur som
tiltrekker seg nye hytteeiere. Vi i SHF trenger dine innspill slik at vi kan
arbeide med de sakene som betyr mest for oss.

Ta kontakt via email eller telefon.

Vi ser frem til vår og sommer i fjellet med flotte
opplevelser.

Med vennlig
hilsen

Espen
Halvorsen

Leder i SHF

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...