Medlemsundersøkelsen – nesten 300 svar fra hytteeiere

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hytteeiere svarer entydig:

  1. Ski, ski, ski – Synnfjell er en langrennsdestinasjon og kan bli en fantastisk helårsdestinasjon for langrenn med rulleskiløype, tidligløyper og gode skispor. Vinteraktiviteter må bygges ut og drift stabiliseres med solide investeringer og midler.
  2. Ved å skilte fjellet godt (turistforeningens standard) gjør man fjellet tilgjengelig, stier og turmuligheter synliggjøres mer.
  3. Det eksisterende veinettet med sideveier knyttes sammen for gang og sykkelmuligheter.
  4. Fibernett er viktig for å øke attraktivitet og tiltrekke seg unge brukere til fjellet.
  5. Tomteprisene er ikke et hovedkriteria når man velger hytteområdet. Tomteprisene i Synnfjellet kan økes betraktelig om skitilbudet er godt og man ser en positiv utvikling.
Mange sendte også inn kommentarer som skal brukes til mer nyansert informasjon i diskusjoner,

Se vedlegget for grafikk og detaljer. alt materiale vi bli brukt i det videre arbeidet og er tilgjengelig for medlemmer som ønsker å vite mer.

Espen
Leder i SHF

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....