Medlemsundersøkelsen – nesten 300 svar fra hytteeiere

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hytteeiere svarer entydig:
  1. Ski, ski, ski – Synnfjell er en langrennsdestinasjon og kan bli en fantastisk helårsdestinasjon for langrenn med rulleskiløype, tidligløyper og gode skispor. Vinteraktiviteter må bygges ut og drift stabiliseres med solide investeringer og midler.
  2. Ved å skilte fjellet godt (turistforeningens standard) gjør man fjellet tilgjengelig, stier og turmuligheter synliggjøres mer.
  3. Det eksisterende veinettet med sideveier knyttes sammen for gang og sykkelmuligheter.
  4. Fibernett er viktig for å øke attraktivitet og tiltrekke seg unge brukere til fjellet.
  5. Tomteprisene er ikke et hovedkriteria når man velger hytteområdet. Tomteprisene i Synnfjellet kan økes betraktelig om skitilbudet er godt og man ser en positiv utvikling.
Mange sendte også inn kommentarer som skal brukes til mer nyansert informasjon i diskusjoner,

Se vedlegget for grafikk og detaljer. alt materiale vi bli brukt i det videre arbeidet og er tilgjengelig for medlemmer som ønsker å vite mer.

Espen
Leder i SHF
5E465724-65C7-4C67-B6FF-72CFB8EC9B38_1_201_a
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten 
IMG_0921
Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen? Det velges styre på årsmøtet 6. april. Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre...
IMG_0848
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten  Saker: Åpning av møtet  Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene:  1. Styrets årsberetning  2. Styrets...