Mer asfalt!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Her ser dere innkjøringen til Svinningseterbrua, og Svinningseterbrua med hvit markering ca. 75 meter ovenfor som illustrerer der det skal graves for videreføring av vann og avløp på vestsiden.

Vann og avløp er nettopp ferdiglagt etter at en ca. 2,5 meter dyp grøft tvers over veien ble ferdiggravd for rørgjennomgang i ekspressfart av Kjetil Koll og hans team i samråd med Tor Heine Hvalby. Ca. 100 meter bortenfor svingen i bakgrunnen er asfalten allerede ferdiglagt. I morgen torsdag fullføres resten til det punkt asfalteringen mot hotellet startet i fjor høst.

Det er Tor Inge Hvalby som i slutten av forrige uke så det store behovet for å fullføre hele strekningen frem mot fjorårets start ved Vesleslottveien. Han undersøkte alle mulige potter, og fant at det var midler tilgjengelige, noe vår hytteeierforening er svært takknemlige for.

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.