Mye snø og økte kostnader – vi må redusere løypekjøring resten av sesongen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell.

Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet for oss, og gjennomgått kostnadene så langt denne sesongen.

Vi er glade for mye snø, men det har også ført til store ekstra kostnader for å holde løypenettet oppe. Så langt i sesongen har vi et overforbruk på 300.000 i forhold til budsjett på 1,2 MNOK. Vi vet ikke hvor mye snø som kommer videre, men tar grep nå for å ha et godt løypenett hele sesongen.

Vi jobber tett med Synnfjelløypene for få best mulig løyper av det vi har av midler. 
Vi vil prioritere å holde en god standard på løypenettet som er nærest hytteområdene. 
Vi vil også prioritere vinterferie og påskeferie da det er mye hyttefolk i fjellet.

Utfra en anstrengt økonomi gjør vi følgende prioriteringer:

  1. Løyper hvor det er få hytter blir ikke kjørt denne sesongen.
    Det gjelder Rokvamsrunden.
  2. I helger kjøres det kun fredag. Ekstra kjøring kun ved store snøfall.

En oppdatering på inntektssiden:

Vi har 413 medlemmer som har betalt.

  • Vi har fått 40 nye medlemmer som gir inntekt på 80.000.
  • Vi har 26 medlemmer som ikke har betalt. Vi har fulgt opp med purringer.

Vi har nye hjemmesider hvor det er enkelt å melde seg inn og lett å gi bidrag på Vipps.
Vi har fått økte bidrag gjennom grasrotandelen.

Vi har dialog Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag. De krever inn ca 100 obligatoriske avgifter på kr 1.500. Vi har bedt de informere om anstrengt økonomi og be disse også bidra med kr 2.000 som øvrige hytteeiere.

Vi har hatt møter med kommunen om løypekjøring. Løypekjøring kom inn igjen i budsjettet, men er redusert fra 150.000 til 116.000.

Vi har jobbet med å få inn sponsorer og har nå fått 150.000.

Hotellet er konkurs, og vi får ikke inn 120.000 fra de.

Er du ennå ikke medlem? 

Meld deg inn via våre hjemmesider:  www.synnfjellhytteeierforening.no

Hele kontingenten på 2.000 går til løypekjøring.

Vil du bidra mer:
Bruk Vipps #589368 Synnfjell Hytteeierforening for å betale inn ekstra.
 

Har du spørsmål eller innspill kan du legge det inn når saken er delt på Synnfjelløypene eller du kan kontakte styreleder Håkon Rem på sms 920 17 567.

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296