NÅ ER DET ALVOR!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det har vært maskinkjørte løyper i vårt område i over 10 år nå, de fleste årene produsert av Synnfjelløypene. Det siste året har flere mil av disse løypene vært i verdensklasse. To
klassiske spor med sk
øytemuligheter i midten. Nå kan de fantastiske sporene være
en saga blott kommende vinter.

Vi har
hatt m
øte med tre styrerepresentanter
fra Synnfjell
øypene, og de forteller oss at
de begynner
å gå lei. De mener de ikke får
den st
øtten de forventer, delvis blir
de motarbeidet, og dugnadsarbeid og arbeid med
å
skaffe omfattende inntekter fra sponsorer tar p
å
kreftene.

Dette er
en meget d
årlig melding for oss som
trives i gode l
øyper.

Vi skal
derfor i samarbeid med Synnfjell
øypene arrangere et viktig møte i Synnfjellavvoen søndag 28. juli klokken 1200.
Til dette m
øtet har vi invitert
representanter fra Kommunen, de to grunneierlagene, Hotellet og Synnadalen
hyttelag. H
åpet er at når vi samler de viktigste aktørene
i omr
ådet, kan det være en mulighet for at vi sammen kan løse opp i flokene, og at vi en gang for alle kan glemme å stille følgende spørsmål hver høst: «Blir det gode skispor også denne vinteren?»

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...