NÅ ER DET ALVOR!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det har vært maskinkjørte løyper i vårt område i over 10 år nå, de fleste årene produsert av Synnfjelløypene. Det siste året har flere mil av disse løypene vært i verdensklasse. To
klassiske spor med sk
øytemuligheter i midten. Nå kan de fantastiske sporene være
en saga blott kommende vinter.

Vi har
hatt m
øte med tre styrerepresentanter
fra Synnfjell
øypene, og de forteller oss at
de begynner
å gå lei. De mener de ikke får
den st
øtten de forventer, delvis blir
de motarbeidet, og dugnadsarbeid og arbeid med
å
skaffe omfattende inntekter fra sponsorer tar p
å
kreftene.

Dette er
en meget d
årlig melding for oss som
trives i gode l
øyper.

Vi skal
derfor i samarbeid med Synnfjell
øypene arrangere et viktig møte i Synnfjellavvoen søndag 28. juli klokken 1200.
Til dette m
øtet har vi invitert
representanter fra Kommunen, de to grunneierlagene, Hotellet og Synnadalen
hyttelag. H
åpet er at når vi samler de viktigste aktørene
i omr
ådet, kan det være en mulighet for at vi sammen kan løse opp i flokene, og at vi en gang for alle kan glemme å stille følgende spørsmål hver høst: «Blir det gode skispor også denne vinteren?»

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.