Norde Land brannvesen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nordre Land Brannvesen ønsker å bidra til sikkerhet for alle i Nordre Land, også de som har fritidseiendommer. På grunn av omprioritering av oppgaver, vil brannvesenet nå prioritere å føre litt tilsyn med områder med mye fritidsbebyggelse. Brannvesenet vil sjekke bommer og låssystemer inn til hyttefelt for å sikre at det er lett tilgang om en nødsituasjon skulle oppstå. På rundene vil brannvesenet også følge med på om det skulle være tegn til uønsket besøk, eller skade på eiendommer.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....