Ny miljøstasjon

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dag blir samtlige søppelkontainere mellom Nysetra og Spåtind høyfjellshotell flyttet fra sine opprinnelige plasseringer. Det forteller Kjell Erik Hatterud i Nordre Land kommune etter at Synnfjell Hytteeierforening tok kontakt med ham. Den nye Miljøstasjonen som er beliggende ved avkjøringen til Nordrumsetra, blir heretter felles oppsamlingsplass for avfall for alle hytteeiendommene mellom Strøm og Oppsjøen.
Det er oppsatt skilt hvordan ordningen virker og hvor den kildesorterte plassen ligger. Bildene som på forhånd ble tatt under befaring av Synnfjell Hytteeierforenings leder 14. oktober viser veien opp og likeledes Miljøhuset før de resterende kildesorteringsbokser ble satt ut.

Straks vi har billedmateriale med det hele på plass skal vi etter hvert supplere opplysningene derfra. I tillegg legger vi ut et bilde fra SØAS renseanlegg med driftshus på det samme område. I det hele et imponerende integrert anlegg. Henstiller derfor i første rekke til alle våre medlemmer om å bidra til at dette miljøtiltaket fra Nordre Land kommune blir til glede for miljøet i vårt kjære Synnfjell. Denne henstillingen til våre medlemmer bringer vi selvsagt gjerne videre til alle som har hytte, eller på annen måte har kortere eller lenger opphold i Synnfjellet om å følge anvisningen på orienteringsskiltene på veien.

Synnfjell Hytteeierforening retter en stor takk til Nordre Land kommune for dette miljøtiltaket.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...