Ny miljøstasjon

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dag blir samtlige søppelkontainere mellom Nysetra og Spåtind høyfjellshotell flyttet fra sine opprinnelige plasseringer. Det forteller Kjell Erik Hatterud i Nordre Land kommune etter at Synnfjell Hytteeierforening tok kontakt med ham. Den nye Miljøstasjonen som er beliggende ved avkjøringen til Nordrumsetra, blir heretter felles oppsamlingsplass for avfall for alle hytteeiendommene mellom Strøm og Oppsjøen.
Det er oppsatt skilt hvordan ordningen virker og hvor den kildesorterte plassen ligger. Bildene som på forhånd ble tatt under befaring av Synnfjell Hytteeierforenings leder 14. oktober viser veien opp og likeledes Miljøhuset før de resterende kildesorteringsbokser ble satt ut.

Straks vi har billedmateriale med det hele på plass skal vi etter hvert supplere opplysningene derfra. I tillegg legger vi ut et bilde fra SØAS renseanlegg med driftshus på det samme område. I det hele et imponerende integrert anlegg. Henstiller derfor i første rekke til alle våre medlemmer om å bidra til at dette miljøtiltaket fra Nordre Land kommune blir til glede for miljøet i vårt kjære Synnfjell. Denne henstillingen til våre medlemmer bringer vi selvsagt gjerne videre til alle som har hytte, eller på annen måte har kortere eller lenger opphold i Synnfjellet om å følge anvisningen på orienteringsskiltene på veien.

Synnfjell Hytteeierforening retter en stor takk til Nordre Land kommune for dette miljøtiltaket.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...