Oppdatering på fiber og internet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjellhytteierforening har i de siste månedene presset Eidsiva til å komme med konkrete tilbakemeldinger. Vi beklager at meldingen er negative i et tidsperspektiv. Vi hadde håpet på et positivt svar høsten 2015 men det er desverre ikke mulig.

Konkret svar nedenfor:

Eidsiva Bredband (EBB) har ennå ikke
startet salg til fritidsmarkedet når det gjelder eksisterende
hyttefelt/bebyggelse. En eventuell oppstart av dette vil bli vurdert på
ettervinteren eller våren 2016. Jeg har nå sendt over en oppdatert liste over
de som har meldt seg som interessert i fiber på hytta, og den vil være med i
grunnlaget for vurderingen

Normalt er gangen at
de som er interessert melder dette på en nettside (
www.jegvilhafiber.no), men denne er pr i
dag basert på gateadresser (planlagt på sensommeren/høsten 2016 i fjellet). Det
ligger planer om at denne siden også skal takle gårds- og bruksnummer, men nå
blir i alle fall vår liste over interesserte gått gjennom og brukt som grunnlag
for videre arbeid.

 

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...