Ordføreren kommer til vårt årsmøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Etter at årsmøtet vårt er avsluttet vil ordfører Liv Solveig Alfstad komme og orientere om hva kommunen jobber med mht hytter og hytteutvikling i fjellet. Hun forteller oss at hun gjerne tilpasser det hun kan snakke om etter ønske fra hytteeierne, og nevner adresseprosjekt, skiløyper, kommunedelplaner/reguleringsplaner/fellestiltak, eiendomsskatt, hytteprosjekt osv.

Det er også mulig at hun tar med seg flere viktige ressurspersoner fra Kommunen som kan være med å besvare spørsmål fra hytteeierne.

Vi kommer til å åpne for at andre enn medlemmer i vår forening får tilgang til møtet med Ordføreren.

Vi har fått inntrykk av at Kommunen ønsker god og tett dialog med hytteeierne, og det synes vi er svært positivt.

Velkommen til et spennende møte!

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296