Ordføreren kommer til vårt årsmøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Etter at årsmøtet vårt er avsluttet vil ordfører Liv Solveig Alfstad komme og orientere om hva kommunen jobber med mht hytter og hytteutvikling i fjellet. Hun forteller oss at hun gjerne tilpasser det hun kan snakke om etter ønske fra hytteeierne, og nevner adresseprosjekt, skiløyper, kommunedelplaner/reguleringsplaner/fellestiltak, eiendomsskatt, hytteprosjekt osv.

Det er også mulig at hun tar med seg flere viktige ressurspersoner fra Kommunen som kan være med å besvare spørsmål fra hytteeierne.

Vi kommer til å åpne for at andre enn medlemmer i vår forening får tilgang til møtet med Ordføreren.

Vi har fått inntrykk av at Kommunen ønsker god og tett dialog med hytteeierne, og det synes vi er svært positivt.

Velkommen til et spennende møte!

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.