Ordføreren kommer til vårt årsmøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Etter at årsmøtet vårt er avsluttet vil ordfører Liv Solveig Alfstad komme og orientere om hva kommunen jobber med mht hytter og hytteutvikling i fjellet. Hun forteller oss at hun gjerne tilpasser det hun kan snakke om etter ønske fra hytteeierne, og nevner adresseprosjekt, skiløyper, kommunedelplaner/reguleringsplaner/fellestiltak, eiendomsskatt, hytteprosjekt osv.

Det er også mulig at hun tar med seg flere viktige ressurspersoner fra Kommunen som kan være med å besvare spørsmål fra hytteeierne.

Vi kommer til å åpne for at andre enn medlemmer i vår forening får tilgang til møtet med Ordføreren.

Vi har fått inntrykk av at Kommunen ønsker god og tett dialog med hytteeierne, og det synes vi er svært positivt.

Velkommen til et spennende møte!

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...