Parkering på Leningen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har nå mottatt følgende epost fra Ole Knut Fauske, Etnedal Hetseavlslag:

«Tor Hermansen
Hei. Viser til din e-post 9. august 2012.
Årsmøte i Etnedal Hesteavlslag har nå behandlet spørsmålet om inngjerding av parkerte biler på Leningen.
Årsmøte vedtok at Etnedal Hesteavlslag ikke setter opp noe gjerde for parkerte biler langs fylkesvegen.
Etnedal Hesteavlslag leier utmarka av Bruflat sokneråd, som er grunneier i område, til hestebeite.
Mvh. Ole Knut Fauske.»

Det var dessverre ikke dette vi hadde håpet på, men må bare konstatere at vi ikke fikk gjennomslag for vårt ønske. Nå er det nok bare for oss å advare bileiere for hester på beite i nevnte område, og vi refererer til utlegg 8. august: Dialog med Etnedal Hesteavlslag

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296