Prosjekt Synnfjellporten

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har for kort tid siden hatt møte med grunneier Kristian Koll og hans sønn Kjetil som blant annet har orientert oss om sitt prosjekt Synnfjellporten.

Se vedlagte filer med fasadetegninger, og kart over hvor bygget skal ligge.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...