Protokoll ekstraordinært årsmøte inkl. informasjon om Synnfjell maskin som ny løypekjører.

Synnfjell Hytteeierforening

|


Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.
Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:  

Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert


Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.
Her er informasjon som ble gitt i årsmøtet:

Sak til ekstraordinært årsmøte:
Informasjon status ny aktør for løypekjøring

I årsmøtet ble det informert at Synnfjelløypene slutter å kjøre løyper for oss, og vi arbeider med å finne en ny aktør for løypekjøring.

Ny leverandør for løypekjøring er Synnfjell maskin. Synnfjell maskin er kjent for mange av dere da det er de som står for brøyting til mange hytter i Synnfjell. Vi har landet en avtale med løypekjøring på dagens nivå med en kostnad på 1.500.000. eks mva.

Avtalen er inngått sammen med partnere for det nye løypelaget som skal etableres: Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (SDU) og Synnfjell Grunneierlag SA (SG).

Vi har dialog med nye eiere av Spåtind hotel. De er i etablering, og vi venter tilbakemelding fra dem i oktober på deres planer og hva de kan bidra med til løypekjøring.

Synnfjell maskin kommer til å kjøpe maskiner fra Synnfjelløypene, samt leie garasjer. Vi vet ennå ikke hva som blir videre drift i Synnfjelløypene. De vil etter salg av maskiner nedbetale gjeld og ha en egenkapital som forvaltes etter deres vedtekter:

«Selskapet er stiftet med formål å utvikle Synnfjell Øst. Selskapet skal stå for opparbeidelse av løyper og stier til sommer- og vinterbruk og ivareta allmenhetens interesser. Formålet er ideelt og selskapet betraktes som en skattefri enhet. Selskapet skal derfor ikke utbetale utbytte til sine eiere».

Det er aksjonærene i Synnfjelløypene som disponerer selskapets midler.

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296