Referat fra møte med kommunen om fellestiltak

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det gjenstår mye arbeid for å få til næringsbasert hytteutvikling i Synnfjell Øst med en solid og stabil drift VA situasjonen, andre tiltak som gir hytteeiere verdi og gode opplevelser.

Medlemmene i Synnfjellhytteeierforening vil i løpet av helgen få tilsendt mer informasjon direkte på email vedr. vårt arbeid. 
Les de vedlagte dokumentene og kom gjerne med innspill til oss.
Styret
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....