Referat fra møte med kommunen om fellestiltak

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det gjenstår mye arbeid for å få til næringsbasert hytteutvikling i Synnfjell Øst med en solid og stabil drift VA situasjonen, andre tiltak som gir hytteeiere verdi og gode opplevelser.

Medlemmene i Synnfjellhytteeierforening vil i løpet av helgen få tilsendt mer informasjon direkte på email vedr. vårt arbeid. 
Les de vedlagte dokumentene og kom gjerne med innspill til oss.
Styret
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.