Synnfjellporten

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det skal være trygt å legge sommerferien og sommerturen til Synnfjellet. Synnfjellporten AS ønsker på alle måter å bidra til å holde smitten nede også når fjellet fylles opp av glade ferierende fra det ganske land.

Kravene til smitteverntiltak i serveringsbedrifter er naturlig nok svært omfattende og strenge. Smitteverntiltakene bidrar til unormalt høye driftsutgifter, bla til renhold. Dette samtidig som avstandsreglene gjør at færre gjester kan serveres samtidig med de følger det har for inntektene. Vi holder derfor stengt inntil normal drift igjen er mulig.
Oppland Bygg & Anlegg AS er inne i en omstillingsfase hvor fokus er rettet mot bærekraftig utbygging av hytter i Synnfjellet. Tette bånd mellom Oppland Bygg & Anlegg AS og Synnfjellporten AS gjør at ressurser utnyttes på tvers for å skape god utvikling i Synnfjellet både på kort og lang sikt.
Vi håper på forståelse fra våre gjester og gleder oss til å ønske velkommen tilbake, når det igjen er mulig å få til innenfor forsvarlige rammer.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Håkon Sveen Frøslid på telefon 954 70 130 eller epost post@synnfjellporten.no

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.