Til kommunestyret: Løypebidrag og VA avgifter er viktige for videre utvikling av Synnfjell 

Synnfjell Hytteeierforening

|

Til kommunestyret: Løypebidrag og VA avgifter er viktige for videre utvikling av Synnfjell  

Kommunestyret skal 15. desember bestemme VA avgifter og løypebidrag for 2023.

Styret har sendt inn innspill til budsjettet. Kort oppsummert er vårt budskap:
1. Nye investeringer i VA skal dekkes av ny hytteutbygging og ikke legges på eksisterende abonnenter.
Faste VA avgifter bør kun KPI justeres. Tilkoblingsavgift for nye hytter må økes slik at det blir balanse i selvkostområdet.
Vi har bedt om et møte med kommunen på nyåret for å få full innsikt i beregninger i selvkostområdet.

2. Kommunen må bidra til løypekjøring. 
Det er en kostnad på kr 150.000 som er en meget liten andel av inntekten av eiendomsskatt som er estimert til 3,5 MNOK.

Hele innspillet er vedlagt.

Det er også mulighet for å komme med private innspill til budsjettet. 

Her er link til høring:
Offentlig ettersyn: Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 – NORDRE LAND KOMMUNE (nordre-land.kommune.no)

Her er link til sak i kommunestyret:
Dokument 22/22332 – Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 (nordre-land.kommune.no)

Med vennlig hilsen
Håkon Rem

Leder Synnfjell hytteeierforening

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...