Til kommunestyret: Løypebidrag og VA avgifter er viktige for videre utvikling av Synnfjell 

Synnfjell Hytteeierforening

|

Til kommunestyret: Løypebidrag og VA avgifter er viktige for videre utvikling av Synnfjell  

Kommunestyret skal 15. desember bestemme VA avgifter og løypebidrag for 2023.

Styret har sendt inn innspill til budsjettet. Kort oppsummert er vårt budskap:
1. Nye investeringer i VA skal dekkes av ny hytteutbygging og ikke legges på eksisterende abonnenter.
Faste VA avgifter bør kun KPI justeres. Tilkoblingsavgift for nye hytter må økes slik at det blir balanse i selvkostområdet.
Vi har bedt om et møte med kommunen på nyåret for å få full innsikt i beregninger i selvkostområdet.

2. Kommunen må bidra til løypekjøring. 
Det er en kostnad på kr 150.000 som er en meget liten andel av inntekten av eiendomsskatt som er estimert til 3,5 MNOK.

Hele innspillet er vedlagt.

Det er også mulighet for å komme med private innspill til budsjettet. 

Her er link til høring:
Offentlig ettersyn: Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 – NORDRE LAND KOMMUNE (nordre-land.kommune.no)

Her er link til sak i kommunestyret:
Dokument 22/22332 – Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 (nordre-land.kommune.no)

Med vennlig hilsen
Håkon Rem

Leder Synnfjell hytteeierforening

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.