Værstasjon og webkamera

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dag har vi avholdt et fire timer langt styremøte hos Tor Hermansen. Det var en lang saksliste.

Noe av det hyggeligste som ble rapportert var informasjon fra det vi kaller «Værstasjon og webkameragruppen». Den består av Rune Karlsen (leder), Karl Reidar Johansen og Ola Odde. Dersom alt klaffer, er det mulig at vi får opp et webkamera og værstasjon som vil gi oss vær og bilder fra vårt kjære område. Og sannsynligvis til meget beskjedne kostnader for Hytteeierforeningen.

Vi leverer ingen garanti, men ser ikke bort fra at disse tre karene vil klare det.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...