Vann- og kloakkavløp på vestsiden av Synna

Synnfjell Hytteeierforening

|

Arbeidene er i full gang allerede få meter nord for Svinningsæterbrua, og skal foregå uavbrutt og uten opphold frem til midten av november da tilkoblingen til pumpestasjonen på østsiden av veien like nedenfor Strangsæterbrua blir fullført. Her blir også Synna forsert på samme måte ved at rørene der også graves ned under elven og føres derfra videre under Synnfjellveien for tilkobling til pumpestasjonen på østsiden av veien.

Vi snakket i dag med Hans Olav Frøslid som kunne fortelle at hele nettet helt fra området rundt Vesleslåtte og Huldreheimen samt området mot Jomyrkroken dermed blir ført videre til pumpestasjonen samtidig som hele vestsiden etterhvert kan tilkobles. Denne prosessen kan forhåpentligvis startes allerede neste år.

Vi kan i dag 5. september bringe ferske bilder som viser at begge rørene nå går under Synna og er kommet frem like nedenfor garasjen for den minste Løypemaskinen, selv om disse rørene ikke vises på bildet. Det gjensto i dag bare noen få meter før selve hovedtilkoblingen til kummen vest for Synnfjellveien ble ferdig koblet.

PEK OG TRYKK PÅ ALLE BILDENE NEDENUNDER SLIK AT DE BLIR STØRRE OG MED TEKST

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296