Vann- og kloakkavløp på vestsiden av Synna

Synnfjell Hytteeierforening

|

Arbeidene er i full gang allerede få meter nord for Svinningsæterbrua, og skal foregå uavbrutt og uten opphold frem til midten av november da tilkoblingen til pumpestasjonen på østsiden av veien like nedenfor Strangsæterbrua blir fullført. Her blir også Synna forsert på samme måte ved at rørene der også graves ned under elven og føres derfra videre under Synnfjellveien for tilkobling til pumpestasjonen på østsiden av veien.

Vi snakket i dag med Hans Olav Frøslid som kunne fortelle at hele nettet helt fra området rundt Vesleslåtte og Huldreheimen samt området mot Jomyrkroken dermed blir ført videre til pumpestasjonen samtidig som hele vestsiden etterhvert kan tilkobles. Denne prosessen kan forhåpentligvis startes allerede neste år.

Vi kan i dag 5. september bringe ferske bilder som viser at begge rørene nå går under Synna og er kommet frem like nedenfor garasjen for den minste Løypemaskinen, selv om disse rørene ikke vises på bildet. Det gjensto i dag bare noen få meter før selve hovedtilkoblingen til kummen vest for Synnfjellveien ble ferdig koblet.

PEK OG TRYKK PÅ ALLE BILDENE NEDENUNDER SLIK AT DE BLIR STØRRE OG MED TEKST

Skjermbilde-2023-05-05-kl.-10.36.18-1
Trippelen består av turorientering, sykling og «Synnfjellmila» (løp). Det vil bli medalje og premieutdeling i oktober for alle som har  fullført trippelen. Ulik vanskelighetsgrad etter alder og eget ønske –...
Skjermbilde 2023-05-02 kl. 20.12.45
Grunnet lavsesong, velger vi å holde stengt i en periode! Neste åpningsdag vil være til 17.maibuffet, og den dagen sammenfaller med Kr. Himmelfartsdag, noe som medfører åpent den helgen. Følg...
340223403_185358333850991_8021285945649287694_n
Det var skikkelig bra at det kom så mange på årsmøtet i dag! Og ekstra hyggelig med stort engasjement rundt forskjellige temaer. Det var positivt at ordføreren stilte opp, slik...