Veinavn i Synnfjell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Kommunen har for en tid tilbake siden opp arbeidet med å få inn navneforslag på
veier som skal adresseres i hytteområder. Veier som skal adresseres er i utgangspunktet
de som er lengre enn 2km eller har minimum 2-4 hytter lokalisert til seg.

 

Se vedlagte kart med foreslåtte navn her til høyre.

 

Kommunens nettsider har kontinuerlig
oppdaterte kart med de navneforslagene vi har fått inn. Det skal også fremgå
hvilke veier de mangler navneforslag på. Korrigeringer og forslag på navn
ønskes innen 17/5. Forslag til veinavn forventes klare til å sendes ut til offentlig ettersyn i løpet av juni/juli.

 

Alle kart og dokumenter ligger på linken nedenfor.

http://www.nordre-land.kommune.no/prosjekt-hytteadressering.5677229-95986.html

 

 

 

 

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296